Ekologia

Nesprávne skladovanie akumulátorov a nedostatok recyklácie môže mať za následok nezvratné znečistenie. Z tohto dôvodu je starať sa o životné prostredie, našou úlohou je znížiť množstvo odpadu ZADARMO prijatím odpadových automobilových olovených akumulátorov, priemyselné batérie, olovené a iné podobné výrobky.

Ak máte vybitú batériu, bez ohľadu na to, či ste schopný priviesť ju k nám. Naša spoločnosť ju od Vás zoberie zdarma.

Ak si kúpite novú batériu, uistite sa, že odovzdáte starú batériu, inak predávajúci účtuje zálohu vo výške:

- 7,50 € za kus autobatérií, olovených automobilových batérií a olovených batérií;

- 8,50 € za ks pre priemyselné olovených batérií olovo.

* Avšak, bude mu táto suma vrátená, ak do 30 dní od poplatku kupujúci poskytne vybitú batériu. Povinnosť zadržať poplatok ukladá zákon: zákon z 24. apríla 2009. o batériách a akumulátoroch (Journal. U. 79 pos. 666 Art. 54.p.1-5, čl. 55 s.1)

Pri tejto činnosti sa znižuje množstvo odpadu, ktorý môže byť uvoľnený do životného prostredia alebo bude použitý pre skladovanie. To je prospešné nielen z hľadiska ochrany životného prostredia, ale aj ekonomicky životaschopné, pretože vytvára možnosť ďalšieho využitia odpadov ako druhotných surovín v recyklácii batérií.